Ottar Birtingsgate 2

Vi utførte reparasjonsarbeider i loft etasjen og baktrappen, baderom og kjøkken på grunn av store hussoppskader.

Det ble skiftet og lasket bjelker. Etablert luftelyrer i yttertaket.