Daasgate 1

Daasgate 1 i Oslo er det utført store arbeider med rehabilitering av yttertak grunnet manglende diffusjonstetting.

Det var også vannlekkasje fra yttertaket som medførte råteskader.

Vi utførte reparasjonsarbeidet for en fornøyd styreleder i Sameiet Daasgate 1. Vår dokumentasjon av arbeidene ble fremlagt i rettsak mot utbygger, hvorpå utbygger ble dømt til å betale erstattning.