Reklamasjonstaksering

Reklamasjonstaksering

Ved kjøp av bolig, enten den er ny eller gammel – så vil det av og til finnes elementer som må vurderes som feil eller mangler. En takstmann er en uavhengig part som vurderer om det man reklamerer på er en feil, et avvik eller en skade. Og i hvilken grad det skal eller kan utbedres innenfor gitte rammer.