Taksttjenester

Taksttjenester

Vi leverer ulike oppdrag innen taksttjenester og vårt arbeid preges av våre kjerneverdier; kvalitet, pålitelig og kundetilpasset. En takstmann skal være nøye og profesjonell i møte med alle oppdragene vi utfører for våre kunder.

Skadetaksering

En skadetakst blir gjennomført når en eiendom er påført skade på grunn av ytre påvirkning. Her er det viktig for oss å ivareta eieren av skadet eiendom, samtidig som man skal forholde seg til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene. Vi koordinerer normalt sett aktivitet mellom eier, forsikringsselskap og håndverkere som skal utbedre skader.

Reklamasjonstaksering

Ved kjøp av bolig, enten den er ny eller gammel – så vil det av og til finnes elementer som må vurderes som feil eller mangler. En takstmann er en uavhengig part som vurderer om det man reklamerer på er en feil, et avvik eller en skade. Og i hvilken grad det skal eller kan utbedres innenfor gitte rammer.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en tilstandsrapport med fokus på eierskiftesituasjon.
Takstmannen bruker en nøyaktig og detaljert sjekkliste, og legger spesielt vekt på områder man kjenner som har ført til konflikter etter eierskifte.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov. Rapportens hensikt er å begrense konflikter i etterkant av boligsalg, og er av den grunn en meget grundig rapport som tar for seg alle byggets deler, konstruksjon, størrelser og teknisk tilstand.

Boligkjøps assistanse.

Bistå på visninger, ved boligkjøp og kunne gi råd i forhold til synlige feil og mangler.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakt oss i dag og få jobben gjort av profesjonelle med høy faglig kompetanse!

Vår kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 79, 1411 Kolbotn

Besøksadresse: Oscar Borgs Vei 11a, 1410 Kolbotn