Skadetaksering

Skadetaksering

En skadetakst blir gjennomført når en eiendom er påført skade på grunn av ytre påvirkning. Her er det viktig for oss å ivareta eieren av skadet eiendom, samtidig som man skal forholde seg til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene. Vi koordinerer normalt sett aktivitet mellom eier, forsikringsselskap og håndverkere som skal utbedre skader.