Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal beskrive eiendommens tekniske tilstand, og eventuelle vedlikeholdsbehov. Rapportens hensikt er å begrense konflikter i etterkant av boligsalg, og er av den grunn en meget grundig rapport som tar for seg alle byggets deler, konstruksjon, størrelser og teknisk tilstand.